Disputas med Laura Dobrowen

Arrangementsinformasjon

Laura Dobrowen forsvarer i offentlig disputas sin avhandling «Musikk på barnetrinnet – læreres oppfatninger av meningsfull profesjonell praksis og forståelser av profesjonalitet».

Les mer på https://nmh.no/arrangementer/disputas-med-laura-dobrowen/

Restriksjoner

Før ankomst ber vi deg sette deg inn i følgende informasjon om smittevern ved våre arrangementer:
https://nmh.no/kontakt-oss/om-billetter-korona