ECMA - Foredrag ved Tor Espen Aspaas

Arrangementsinformasjon

Tema: Beethovens improvisasjonskunst og dens unike stilling i hans kreative prosesser underveis til ferdig partitur.


Tor Espen Aspaas (f. 1971) er en av de mest profilerte pianistene og  musikkformidlerne i sin generasjon av norske musikere. Han ble i 2001  ansatt som førsteamanuensis i klaver akkompagnement og i 2006 professor  ved Norges musikkhøgskole hvor han nå ved siden av undervisning og  veiledning gjør et forskningsprosjekt på improvisasjonens plass i  Beethovens kreative prosesser og verker.

I 1996 mottok han sitt solistdiplom ved NMH og debuterte i Oslo året  etter med strålende kritikker. Han er tildelt en rekke priser og  utmerkelser (bl.a. De Unges Lindemanpris 2004, Levinprisen 2005, Pianist  Nils Larsens legat 2012). Aspaas ble i oktober 2016 utnevnt til Ridder  1. klasse av St. Olavs Orden.

Aspaas har vært solist med flere internasjonale symfoniorkestre i  tillegg til samtlige norske. Blant dirigentene han har samarbeidet med  som solist, finnes navn som Brüggen, Sinajskij, Plasson, Karpe, Eggen,  Engeset, Gupta og Engegård. Med sistnevnte urfremførte han i 2011 O.A.  Thommessens klaverkonsert nr. 3 med Trondheim Symfoniorkester.

Ved siden av konserter og verdensomspennende turnéer er han jevnlig  engasjert ved norske og internasjonale festivaler og serier. Høsten 2010  gjorde han seg bemerket med en serie fremførelser av Debussys 24  preludier komplett, bl.a. i Den Norske Opera. I mars 2013 fikk han sin  USA-debut med en solorecital i Carnegie Hall, NY.

Aspaas har et titalls CD-utgivelser bak seg, blant disse  internasjonalt kritikerroste solo-CD-er med verker av Beethoven,  Schönberg, Berg og Webern samt Paul Dukas’ samlede klaververker.

Han var en av initiativtagerne og kunstnerisk leder for Vinterfestspill i Bergstaden på Røros i årene 1999-2008 samt i 2014.

I oktober 2016 ble Aspaas utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for musikk- og kulturformidling.