Jazzmaster

Arrangementsinformasjon

FOTO Senén F

«Rebuild the Rubble» er et bestillingsverk skrevet for The Jazz Gallery NY/ Rockefeller Foundation i 2018, delvis basert på forfatterskapet til Kurt Vonnegut. 

Stykket vil her bli omarbeidet og arrangert med og for jazzmasterstudentene, under ledelse av Lage Lund.

Medvirkende

  • Maria Dybbroe og Sol Léna-Schroll (saksofon)
  • Tural Gasimli og Clément Merienne (piano)
  • Andrea S. Giordiano og Lisbeth-Anita G. Olsen (sang)
  • Jan Martin Gismervik og Ilmari Heikenheimo (trommer)
  • Danielle Price (tuba)
  • Paul Schreiter (gitar)
  • Martin Lee Thompson (eufonium)


Smittevern

Les om smittevern og konserter på musikkhøgskolen her.

Restriksjoner

Vi gjennomfører konsertene våren 2022 etter gjeldende smittevernrestriksjoner på aktuelt tidspunkt. Det kan bety avlysning, redusert kapasitet, at publikum må hente ut billetter på forskudd, og mer. Informasjon om hva som gjelder på hver konsert vil bli oppdatert på nmh.no/konserter senest 7 dager før konserten.

Ansvarsfraskrivelse

Solgte billetter refunderes ikke.