Josh Spear

Arrangementsinformasjon

Stipendiat på ph.d.-programmet i kunstnarleg utveklingsarbeid, Josh Spear, held avslutningskonsert.

Komponist og utøvar Josh Spears forskingsprosjekt «Composing Together and Not Together» dykkar ned i intimitet som eit vilkår for samarbeid. Han presenterer eit enkelt soloverk laga saman med regissør Oliver Dawe og artist Max Franks – trioen gjekk alle samtidig på skolen – som avslutning på det kunstnarlege stipendiatprosjektet hans ved Norges musikkhøgskole. Dette arbeidet, laga i 2021, har med seg mykje av materialet og prosessane frå forskingsperioden og tar opp skeivheit, kroppen og musikkens teatralitet. I løpet av samarbeidet jobba han med komponist- og utøvargruppa «Bastard Assignments», komponist og teaterkunstnar John Moran, andre frå ulike disiplinar, inkludert sine eigne brør og amatørutøvarar som eksmannen, for å nemne nokon. Spear håper at ved å sjå gjennom intimitets-linsa, vil nye rettleiande prinsipp for samarbeid dukke opp – noko som er nyttig ikkje bare for han, men for heile feltet.

Restriksjoner

Møt opp minst 10 minutt før konsertstart – gratisbillettar som ikkje er benytta, kan bli gitt vidare til anna publikum.