Klassekonsert bratsj

Arrangementsinformasjon

Bratsjistane speler klassekonsert under leiing av Lars Anders Tomter.

 

Restriksjoner

Møt opp minst 10 minutt før konsertstart – gratisbillettar som ikkje er benytta, kan bli gitt vidare til anna publikum.