Klassekonsert Cello

Arrangementsinformasjon

Cellistane speler klassekonsert under leiing av Torleif Thedéen.

Restriksjoner

Møt opp minst 10 minutt før konsertstart – gratisbillettar som ikkje er benytta, kan bli gitt vidare til anna publikum.