Lindemanprisen 2020

Arrangementsinformasjon

I samarbeid med Norges musikkhøgskole inviterer Lindemans Legat til festkonsert med overrekkelse av Lindemanprisen og De Unges Lindemanpris 2020. Lindemanprisen tildeles musiker og pedagog Per Gisle Haagenrud for hans innsats i norsk musikkliv. Per Gisle har valgt cellisten Frida Fredrikke Waaler Wærvågen som mottaker av De Unges Lindemanpris.

På festkonserten deltar kunstnere som står de to prisvinnerne nær, blant annet Harald Herresthal, Ariane Jebsen, Ole Christian Haagenrud, Håvard Svendsrud, Ditte Marie Bræin, Bjarne Magnus Jensen, Emilie Haagenrud og Helga Steen.

Konserten er åpen for alle, men har et begrenset antall billetter og alle må hente ut gratisbillett i god tid – velkommen!

Restriksjoner

Før ankomst ber vi deg sette deg inn i følgende informasjon om smittevern ved våre arrangementer:

• Konserten starter til annonsert tid. Dørene åpner 30 minutter før konsertstart. Vennligst møt opp i god tid og hold billetten din klar, slik at vi unngår større ansamlinger ved inngangen til konsertsalen.

• Ved ankomst Musikkhøgskolen, må du først vise billetten din i resepsjonen for å komme inn i bygget. Validering av billetten skjer så ved innslipp til aktuell konsertsal. Du må altså være forberedt på å vise billetten din to ganger.

• I konsertsalen ber vi deg holde god avstand til andre publikummere og følge anvisninger fra våre arrangementsverter for hvilke plasser som skal eller kan benyttes.

• Hold god avstand til andre publikummere også etter at konserten er ferdig. Unngå samlinger eksempelvis rundt scenen eller i foajeområdet.

• Har du kjøpt billetter på vegne av andre, er du kontaktperson for din gruppe i en eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.

• Følg generelle smittevernråd fra myndighetene. Hold deg hjemme dersom du eller noen i din gruppe har symptomer på Covid-19.

• Gratisbilletter som ikke er registrert inn i konsertlokalet fem minutter før konsertstart kan bli tildelt nye publikummere. Dersom du har hentet ut gratisbillett til et arrangement, men på forhånd vet at den ikke vil bli benyttet, vennligst gi oss beskjed på konsertinfo@nmh.no slik at vi kan åpne billetten for andre.

Takk for at du tar ansvar og bidrar til at vi kan fortsette å holde konserter på en forsvarlig måte!