Norges eldste orkester møter Norges nyeste komponister

Arrangementsinformasjon

Et skikkelig tradisjonsrikt ensemble møter skikkelig nye komponister.

Det Norske Blåseensemble er Norges eldste orkester i kontinuerlig drift, med en historie som går tilbake til 1734.  På denne konserten møter de seks av studentene fra komposisjonslinjen ved Musikkhøgskolen. Gjennom seks verk utforsker komponister og musikere hvordan et blåseensemble kan låte i 2022. Komponistene er Olivia Køppe Christoffersen, Magnus Hexeberg, Ida Grande Kaurin, Anna Berg, Torbjørn Haaland og Martin Korssletten. De nye verkene fremføres i Levinsalen under ledelse av Kai Grinde Myrann.

Smittevern

Les om smittevern og konserter på musikkhøgskolen her.


Restriksjoner

Møt opp minst 10 minutt før konsertstart – gratisbillettar som ikkje er benytta, kan bli gitt vidare til anna publikum.

Ansvarsfraskrivelse

Vi gjennomfører konsertene våren 2022 etter gjeldende smittevernrestriksjoner på aktuelt tidspunkt. Det kan bety avlysning, redusert kapasitet, at publikum må hente ut billetter på forskudd, og mer. Informasjon om hva som gjelder på hver konsert vil bli oppdatert på nmh.no/konserter senest 7 dager før konserten.