Prøveforelesning med Laura Dobrowen

Arrangementsinformasjon

Laura Dobrowen holder en prøveforelesning i forkant av disputasen.

Les mer på https://nmh.no/arrangementer/proveforelesning-med-laura-dobrowen/ 

Restriksjoner

Før ankomst ber vi deg sette deg inn i følgende informasjon om smittevern ved våre arrangementer:
https://nmh.no/kontakt-oss/om-billetter-korona