Retrospekt: Minne som materiale

Arrangementsinformasjon

Avsluttende stipendiatarbeider av Erik Dæhlin vist som utstilling, filmvisninger m.m.

Minne som materiale» er en undersøkelse av ulike måter å arbeide kunstnerisk med minner og hukommelse. Erik Dæhlin utforsker ulike materialer, prosesser og uttrykksformer gjennom et knippe verk, prosjekter og refleksjoner, med musikalsk komposisjon i en utvidet praksis og kontekst som plattform. Komposisjonene Dæhlin arbeider frem består dermed av musikk, performative situasjoner, romlige strukturer, tekst, visuelle materialer og medier. I hybride kunstformer som dette, krysses ulike produktive kunstneriske prosesser og det er helheter og deler av disse kunstneriske arbeidene som vises som avslutningen på hans stipendiatprosjekt, samt refleksjoner rundt disse.

OBS! Vær oppmerksom på at arrangementet er inndelt i 3 deler med separate billetter, se beskrivelse under for detaljer.
Hver bolk starter med 30 min åpen tid i utstillingen med påfølgende visning hhv 15.30, 17.00 og 18.30

Minnematerialet fra lydopptak eller dokumenter, fra utøveren(e) eller protagonisten i prosjektet, danner beveggrunnen for prosessene og verkene. Gjennom arbeidsprosessen utsetter Dæhlin materialet for en assosiativ og kreativ prosess via omplassering og forvandling, undersøkelser og komposisjon. Dette skjer gjennom lydlig, scenisk og romlig eksperimentering. Materialets betydning forflyttes langs ulike akser i denne prosessen: Fra et felt til et annet skjer en knoppskyting og forplantning av ideer, som danner et materielt, kompositorisk og assosiativt nettverk - alt basert på minnets materiale og selvhevdelse.

I brytningene mellom disse aksene søker Dæhlin å skape med materialet på en slik måte at det inngår nye betydningsdannelser. Slik frigjøres kanskje det personlige eller arkiviske materialet i kunstverket. Gjennom kunstneriske transformasjoner overskrides forhåpentligvis det lukkede og kanskje private rommet, og ‘oppløses’ i en kunstnerisk manifestasjon som andre mennesker kan gå inn i og som er i kontakt med den virkelighet som omgir oss og de historiene som finnes rundt oss. En kunst basert på et minnemateriale som stadig danner nye mutasjoner gjennom et kreativt og dermed konstruerende arbeidet - et spill hvor ulike sider ved levd liv undersøkes.

Arbeidet er en kunstnerisk undersøkelse og omplassering av den kanskje konkluderte fortiden, av nået som stadig fremkommer og av den immanente fremtiden. Et forsøk på å gjenåpne noe. Som en form for mot-hukommelse hvor den ene historiske stemmen krakelerer i alle de sporene, formasjonene og relasjonene den til enhver tid består av.

Visningsinfo:
Del 1 15.00-16.30
30 min åpen tid i utstillingen, etterfulgt av visning av filmene "Tre bidrag til kabaretprogrammet» og «Fem arbeidersanger» fra prosjektet «Arbeidstittel: Lilleaker Folkets Hus» kl 15.30 med varighet 45 minutter.

Del 2 16.30-18.00
30 min åpen tid i utstillingen, etterfulgt av visning av film «fra Hinterland Archives» kl 17.00 med varighet 50 minutter.

Del 3 18.00-19.00
30 min åpen tid i utstillingen, etterfulgt av ‘Live’-visning av «Avstandsriss - Setesdal» kl 18.30 med varight 30 minutter.

Restriksjoner

Før ankomst ber vi deg sette deg inn i følgende informasjon om smittevern ved våre arrangementer:

• Arrangementet starter til annonsert tid. Vennligst møt opp i god tid og hold billetten din klar, slik at vi unngår større ansamlinger ved inngangen til konsertsalen.

• Ved ankomst Musikkhøgskolen, må du først vise billetten din i resepsjonen for å komme inn i bygget. Validering av billetten skjer så ved innslipp til aktuell konsertsal. Du må altså være forberedt på å vise billetten din to ganger.

• I konsertsalen ber vi deg holde god avstand til andre publikummere og følge anvisninger fra våre arrangementsverter for hvilke plasser som skal eller kan benyttes.

• Hold god avstand til andre publikummere også etter at konserten er ferdig. Unngå samlinger eksempelvis rundt scenen eller i foajeområdet.

• Har du kjøpt billetter på vegne av andre, er du kontaktperson for din gruppe i en eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.

• Følg generelle smittevernråd fra myndighetene. Hold deg hjemme dersom du eller noen i din gruppe har symptomer på Covid-19.

• Gratisbilletter som ikke er registrert inn i konsertlokalet fem minutter før konsertstart kan bli tildelt nye publikummere. Dersom du har hentet ut gratisbillett til et arrangement, men på forhånd vet at den ikke vil bli benyttet, vennligst gi oss beskjed på konsertinfo@nmh.no slik at vi kan åpne billetten for andre.

Takk for at du tar ansvar og bidrar til at vi kan fortsette å holde konserter på en forsvarlig måte!