TUP Julekonsert

Arrangementsinformasjon

Elevene på Talentutviklingsprogrammet (TUP) avslutter semesteret med julekonsert i Lindemansalen. Her er både ensembler og solister i sving, med et flott og variert repertoar. Velkommen!

TUP er et undervisningstilbud ved Norges musikkhøgskole for ungdom mellom 13 og 19 år som har et høyt nivå på sitt hovedinstrument.

Musikkhøgskolens talentutviklingstilbud er en del av et nasjonalt talentutviklingsprogram. Man kan søke på alle instrumenter innenfor sjangrene klassisk, folkemusikk og jazz. Vi har også et eget tilbud for komposisjonselever.

Restriksjoner

Møt opp minst 10 minutt før konsertstart – gratisbillettar som ikkje er benytta, kan bli gitt vidare til anna publikum.